Vi har skrevet en del artikler og gitt råd om søkemotoroptimalisering, og om hvordan man kan komme høyere på søketreff hos Google. Noen av tipsene og rådene er ganske tekniske, og ikke alltid like enkle å forstå. De tekniske sidene av å ha et nettsted som er søkemotoroptimalisert er gjerne en oppgave programmerere og utviklere av et nettsted bør ta. Så istedet for å gi råd om dette, så har vi denne gangen bestemt oss for å påpeke de få feilene du som nettstedseier ikke skal gjøre om du ønsker å komme høyere på søketreff hos Google.

Feil 1:

Ha lite tekstlig innhold på nettsidene

Uansett hvor skummelt og uvant det er for mange nettstedseiere å skrive eget innhold som forteller hva man driver med, er den største og verste feilen å ikke skrive noe som helst. Når man bruker en søkemotor er det tekst man søker etter og tekst man finner, så uten tekstlig innhold vil ikke søkemotorene kunne hjelpe noen med noe som helst av verdi.

Feil 2:

Bruke språk og terminologi kunden ikke forstår og ikke vil bruke ved søk etter det du tilbyr

Mange ønsker å fremstå som kompetente innen sitt felt, og ønsker at teksten på nettet skal benytte fagbegreper for å vise dette. Dette er forståelig, men det er viktig at man også bruker søkeord og begreper som de du ønsker at skal finne en på nettet behersker og forstår. Mange ønsker å bli funnet på generelle ord og fagbegreper som målgruppen aldri søker etter. Vårt favoritteksempel er en som ønsket å bli funnet på fagbegrepet «Utomhusarbeid» et ord Google ikke hadde registrert søk på i det hele tatt.

Feil 3:

Overdreven bruk av søkeord og søkebegreper

Når du har funnet et mye brukt søkebegrep eller søkeord skal du ikke bli fristet til å benytte disse for ofte uten at de utfylles av betydelige mengder annet innhold om temaet. Google kaller dette for «Keywordstuffing», og nettsideinnhold de finner som kvalifiserer til dette gies automatisk dårligere rangering og kommer lengre ned på søketreff.

Feil 4:

Å ikke bruke overskrifter og uthevinger av viktige deler av innholdet på nettsiden

Google benytter overskrifter og uthevinger for å vekte hva det tekstlige innholdet handler om. En overskrift er jo nettopp noe som skal forklare hva resten av teksten handler om. Uthevinger vil fortelle både leseren og Google hva som er de viktigste ordene i teksten.

Feil 5:

Duplikatinnhold og dårlig skrevet tekst

Hvis man ønsker å ha mye innhold på et nettsted for at det skal se ut som man har mye og viktige ting å fortelle kan gjenbruk være fristende. Men å bruke samme innhold på flere sider på nettstedet kalles duplikatinnhold og behandles av Google på samme måte som «Keywordstuffing». Noen ganger er det riktig å henvise til samme innhold, men bruk da heller en internlenke til den opprinnelige teksten.

Viktigst er å holde seg unna Feil 1: Å ikke skrive noe i det hele tatt eller å aldri oppdatere innholdet på nettstedet.

Trenger du enkle og gode verktøy for å publisere eget innhold på ditt nettsted, sjekk ut denne, eller  ta gjerne kontakt.

Stå på, vi ønsker dere lykke til!

Kanskje finner du mere nyttig informasjon om SEO her.