Når du skal sette opp din e-postkonto på telefon, nettbrett eller PC, i Outlook, Thunderbird, Apple Mail eller annen type programvare, må du legge til riktig informasjon i konfigurasjonen.
Vi anbefaler at konto settes opp som IMAP, og tar kun høyde for dette i innstillingene som hentes under.

Hva er IMAP?

E-post kommer med flere forskjellige protokoller som kan benyttes. De mest utbredte er IMAP og POP3 sammen med SMTP.
IMAP/POP3 er protokoller som brukes for innkommende e-post, og SMTP er protokollen som brukes for å sende e-post.

Forskjellen på IMAP og POP er at IMAP synkroniserer innholdet i mailboksen med server, mens POP3 kun laster ned innholdet fra server.
Om det utføres endringer i mailboksen på en POP3 konto synkroniseres ikke dette med server, mens på IMAP vil endringene oppdateres på server.

Med IMAP er det enklere å synkronisere mailboksen på tvers over flere enheter, slik at innholdet i mailboksen er lik over alt. I tillegg vil alle mapper du velger å bli værende på server, bli tatt backup av hver natt og i 30 dager tilbake i tid.

Søk etter innstillinger for oppsett av e-post

Hvis du ikke husker passordet på din e-postkonto, kan du sette nytt passord via Min Side: https://sircon.no/minside

Du kan lese mer om hvordan du endrer passord på dine e-postkontoer her: https://sircon.no/support/hvordan-endre-passord-pa-e-postkontoer/