Server

Hvordan legge inn/redigere SPF-oppføring

The following is an excerpt. Introduksjon SPF (Sender Policy Framework) er en oppføring som definerer hvilke servere som har lov til å sende fra et domene eller ikke. Hvis mottaker har SPF-sjekk aktivt på sin mailserver, vil den sjekke om ...
Les mer

Hvordan endre navnetjenere i Windows

The following is an excerpt.

Som standard er det ikke satt noen spesifikke navnetjenere i Windows, og maskinen din vil derfor benytte seg av navnetjenerne til nettleverandøren.
I enkelte tilfeller ønsker man å benytte andre navnetjenere, for eksempel når man opplever problemer med å nå nettsider grunnet problemer med navnetjenerne.

Les mer