Sjekk om ditt nettsted, eller nettbutikk benytter fornybar energi

Søk opp domenet og vit hvor mye prosentvis fornybar energi, totalt, som brukes der tjenesten driftes.