Sjekk om ditt nettsted, eller nettbutikk benytter fornybar energi

Søk opp domenet og vit hvor mye prosentvis fornybar energi, totalt, som brukes der tjenesten driftes.

I Sircon har vi i lang tid forsøkt å kommunisere verdien av miljøvennlig drift av sin nettbutikk, nettsted, eller skytjeneste, fra leverandører som garanterer bruk av fornybar energi.

Nesten alle som har egne datasentre i Norge benytter seg av fornybar energi som vann- og vindkraft. Men det er ikke alltid slik du tror. Mange norske leverandører baserer driften de leverer på kullfyrte miljøfiendtlige tjenester andre steder. Det er derfor med glede at vi nå kan hjelpe med å avsløre, også norske leverandører som plasserer sky/webtjenester i «miljøverstingland» for å spare småbeløp. Utenfor norsk jurisdiksjon og uten din eller dine kunders tillatelse. Konsekvensene dette har for personvern og det globale miljøet er store.

Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – som f.eks. solenergi, vann- og vindkraft. Ikke som fossile kilder: Olje, gass og kull, som vi garantert går tom for en eller annen gang. Å hente disse fossile energikildene fra jorden viser seg å kunne øke temperaturen på kloden og ødelegge livsgrunnlaget for noen av våre samboere på kloden. Kanskje oss alle? Vi velger derfor å benytte kun fornybar energi i driften av våre tjenester. Vi ønsker å ha god samvittighet for at vi har gjort det vi kunne for å sørge for gode livsvilkår for alle mennesker på kloden på vår lille måte. Du må gjerne velge det samme.

Mange nettsteds-eiere er uvitende om hvor deres nettsted ligger fordi beslutningen taes av en tredjepart. Vi synes det nå er på tide å la eierne av nettstedene få informasjon og å kunne bevisstgjøres problemstillingen, slik at de deretter kan ta en kvalifisert beslutning på egenhånd, eller i det minste få mer fakta på bordet.

Sircon Garanterer drift på 100% fornybar energi, og en miljøvennlig nettbutikk, eller nettside.

Fordi strømmarkedet er internasjonalt, kan det være vanskelig å vite hvor strømmen man kjøper kommer fra. Derfor er det innført et marked for opprinnelsesgarantier. Ved å kjøpe slike garantier kan man sikre seg at pengene man betaler for strømmen går til produsenter som lager fornybar energi. Les mer om El-sertifikater her.

Slik finner vi ut dette:

Alle nettsteder og servere benytter gjerne et domenenavn for å henvise til en IP adresse. Vi kan derfor ved enkle søk finne en del informasjon om nettstedet eller serveren. Vi bruker whois informasjon sammen med IP-geolocation for å identifisere hvor nettstedet er plassert. Deretter settes dette i sammenheng med statistikk over hvor stor prosentandel fornybar energi som finnes i landet der tjenesten driftes.

Forbehold:

Feilkilder finnes her som ellers, men for de fleste nettsteder er dette riktig. Videresendes besøk på ditt domene til et annet, f.eks fra .no til .com, bør man benytte siste domene ved søk for riktig resultat. Vi ser i noen tilfeller at IP-adresser er leid ut, og derfor brukes andre steder enn der de utgir seg for å være. Vi ser også at innhold levert av innholdsnettverk (CDN) i «miljøverstingland» kan rapportere tilstedeværelse i Norge og vice versa. Prosentandel fornybar energi er heller ikke «live» og vil forhåpentligvis øke. Det viktigste er uansett at vi med dette gir deg som nettstedseier et bedre beslutningsgrunnlag enn du har hatt tidligere, og vi mener feilmarginen er akseptabel.

Siden Sircon baserer serverdrift på 100% fornybar norsk vannkraft, vil tjenester hos oss gi 100% fornybar som resultat.
Vi ser på det som vårt samfunnsanvar å promotere en miljøvennlig nettbutikk, nettside, eller andre skytjenester. Å unnlate fornybar energi hadde blitt rimeligere, men betydelig mindre tilfredstillende.

Her er vårt garantisertifikat.

Utviklingen med mer effektiv bruk av IKT vil kunne gi betydelige gevinster for miljøet, men det forutsetter at utviklingen ikke baserer seg på energi fra forurensende gass, olje eller kull.

Vi i Sircon lar oss stadig overraske over at kommuner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å fremstå som miljøbevisste, outsourcer serverdrift til land der lite eller ingenting av energien som benyttes er fornybar.

I dag står flytrafikken i verden for 2% av verdens klimautslipp, og om kort tid passerer datasentrene dette nivået! Det er derfor på høy tid å tenke over hvilke konsekvenser datatjenester i skyen har for miljøet.

Skyen er egentlig enorme servere som sluker strøm. Derfor er det viktig at datalagring skjer i land som har fornybar energi.

Runa Haug Khoury, Bellona. Les mer.

Visste du at noen nettbutikker, og nettsteder er ansvarlig for over 50 ganger så mye CO2 utslipp som en miljøvennlig nettbutikk, driftet på 100% fornybar energi?

Vi har her, ved å søke opp domenet i feltet over, laget et enkelt verktøy slik at den miljøbevisste eieren av et nettsted hurtig kan gjøre fornuftig research om ens eget nettsted er med på å bidra til å øke mengden av forurensning på kloden, og derigjennom selv kunne ta ansvar for sitt firmas miljøprofil!

Har du spørsmål til oss om miljøvennlig serverdrift?

logo for miljøvennlig nettbutikk, nettsted eller skytjeneste
100% fornybar energi