Transport Layer Security (TLS) er en kryptografisk protokoll som brukes til å sikre kommunikasjon over internett. Det er etterfølgeren til Secure Sockets Layer (SSL)-protokollen, og gir sikker kommunikasjon mellom klienter og servere, for eksempel en nettleser og en webserver.

TLS 1.2 og nyere versjoner ble utviklet for å adressere sikkerhetssårbarheter som var tilstede i tidligere versjoner av protokollen. For eksempel adresserer TLS 1.2 de kjente sårbarhetene til forgjengeren, TLS 1.1, og gir også sterkere kryptering.

Bruk av den nyere versjonen av TLS, for eksempel TLS 1.2 eller høyere, gir en rekke sikkerhetsfordeler, inkludert:

Forbedret kryptering: TLS 1.2 og nyere versjoner bruker sterkere krypteringsalgoritmer og nøkkelstørrelser, som gir bedre beskyttelse mot avlytting og tukling.

Forbedret integritet: TLS 1.2 og nyere versjoner inkluderer mekanismer for å forhindre tukling med dataene som overføres over internett, noe som bidrar til å sikre at dataene ikke tukles med under transport.

Forbedret autentisering: TLS 1.2 og nyere versjoner gir sterkere autentisering, noe som bidrar til å forhindre mann-i-midten-angrep.

Det er også verdt å merke seg at PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) krever at bare sikre protokoller brukes, og fra og med 30. juni 2018 regnes ikke lenger TLS 1.0 som en sikker protokoll og PCI DSS anbefaler å bruke TLS 1.1 eller nyere.

Oppsummert gir bruk av TLS 1.2 eller høyere en sikrere kommunikasjon, og det er avgjørende for å redusere potensielle angrep, og det er derfor det anbefales å bruke den nyeste versjonen av denne protokollen.