Sjekk om ditt nettsted benytter fornybar energi

Hvordan kan vi si at et nettsted er miljøvennlig eller benytter fornybar energi, og hvorfor kan vi mene at noen nettsteder er mindre miljøvennlig?

I Sircon har vi i lang tid forsøkt å kommunisere verdien av å ha skytjenester fra norske leverandører driftet i Norge. Nesten alle som har datasentre i Norge benytter seg av fornybar energi (vann- og vindkraft). Det er derfor med en betydelig uro vi ser at flere, også norske leverandører plasserer sky/webtjenester i «miljøverstingland» for å spare små beløp. Konsekvensene dette har for miljøet er store.

I dag står flytrafikken i verden for 2% av verdens klimautslipp, og om kort tid passerer datasentrene dette nivået! Det er derfor på høy tid å tenke over hvilke konsekvenser datatjenester i skyen har for miljøet.

Mange nettsteds-eiere er uvitende om hvor deres nettsted ligger fordi beslutningen taes av en tredjepart. Vi synes det nå er på tide å la eierne av nettstedene få informasjon og bevisstgjøres problemstillingen, slik at de kan ta en kvalifisert beslutning på egenhånd, eller i det minste få mer fakta på bordet.

Skyen er egentlig enorme servere som sluker strøm. Derfor er det viktig at datalagring skjer i land som har fornybar energi.

Runa Haug Khoury, Bellona. Les mer.

Slik finner vi og gjør informasjonen tilgjengelig for deg som eier av et nettsted eller server:

Alle nettsteder og servere benytter gjerne et domenenavn for å henvise til en IP adresse, derfor kan vi ved enkle søk finne en del informasjon om nettstedet eller serveren. Vi bruker whois informasjon sammen med IP-geolocation for å identifisere hvor nettstedet er plassert, og setter dette i sammenheng med statistikk over hvor stor prosentandel fornybar energi samt hvilke energikilder som, andel naturgass, kull og olje som benyttes til strømproduksjon i landet der tjenesten blir produsert og er lokalisert for å anslå CO2 utslippet.

Visste du at noen nettsteder er ansvarlig for over 50 ganger så mye CO2 utslipp som nettsteder drevet av 100% fornybar energi?

Feilkilder finnes her som ellers, men i hovedtrekk er dette riktig. Videresendes besøk på ditt domene til et annet, f.eks fra .no til .com benytt siste ved søk for riktig resultat. Vi ser i noen tilfeller at IP-adresser er leid ut, og derfor brukes andre steder enn der de utgir seg for å være. Vi ser også at innhold levert av innholdsnettverk (CDN) i «miljøverstingland» kan rapportere tilstedeværelse i Norge og vice versa. Prosentandel fornybar energi er heller ikke «live» og vil forhåpentligvis øke. Det viktigste er uansett at vi med dette gir deg som domene-/servereier et bedre beslutningsgrunnlag enn du har hatt tidligere, og vi betrakter feilmarginen som akseptabel.

De for oss kjente unntak har vi forsøkt å få lagt inn i søket, som f.eks; Google, Apple, Microsoft m.fl. Kjenner du flere som avviker fra lokasjonsgjennomsnittet eller kan dokumentere en prosentandel fornybar energi, og evt. gjenbruk av spillvarme, vennligst kontakt oss og send oversikt over hvilke domener det gjelder. Oppdager du feil ved søkeverktøyet, ber vi deg vennligst meddele oss dette ved å sende en epost med link til kilde samt domenenavn til support@sircon.no.

Vi har laget et enkelt verktøy slik at den miljøbevisste eieren av et nettsted hurtig kan gjøre fornuftig research om ens eget nettsted er med på å bidra til å øke mengden av forurensning på kloden, og derigjennom selv kunne ta ansvar for sitt firmas miljøprofil!

Slik rangerer vi nettstedene basert på denne informasjonen, kanskje vil noen finne kategoriseringen urettferdig, men forklaring finnes under:

miljovennligDitt nettsted driftes av Sircon eller et annet datasenter vi vet om der alle servere og kjølesystemer drives av 100% fornybar energi. I tillegg gjenbrukes spillvarmen fra kjøling av datasenteret til oppvarming. Dette kaller vi 100% miljøvennlig.
Tips oss gjerne om du vet om flere som kan listes her.

fornybarDitt nettsted driftes i et datasenter der servere og kjølesystemer mest sannsynlig benytter fornybar energi. Der disse tjenestene er plassert er over 80% av strømmen i gjennomsnitt fornybar.

forurensningDitt nettsted driftes i et datasenter der servere og kjølesystemer sannsynlig benytter fossil eller kjernekraft. Der disse tjenestene er plassert er mellom 30 og 80% av strømmen i snitt fra fornybare ressurser.

erikkemiljovennligDitt nettsted driftes i et datasenter der servere og kjølesystemer mest sannsynlig benytter fossil eller kjernekraft. Der disse tjenestene er plassert er under 30% av strømmen i gjennomsnitt fra fornybare kilder.

Sjekk om ditt nettsted er miljøvennlig