Sjekk om ditt nettsted er Miljøvennlig

Skriv inn adressen til ditt nettsted og sjekk hvor miljøvennlig det er.

Vår økende databruk medfører en miljørisiko !

En studie utført av Global e-sustainability (GeSI), viser at datatrafikken gjennom datasentrene eksploderer og vil representere 2,3% av de globale klimautslippene i 2020.

Utviklingen med mer effektiv bruk av IKT vil kunne gi betydelige gevinster for miljøet, men det forutsetter at utviklingen ikke baserer seg på energi fra forurensende gass, olje, kull eller kjernekraft.

Terje Dahlhaug, Sircon

Forurenser snart mer enn den globale flytrafikken

I dag står flytrafikken i verden for 2% av verdens klimautslipp, og om kort tid passerer datasentrene dette nivået! Det er derfor på høy tid å tenke over hvilke konsekvenser datatjenester i skyen har for miljøet.

Skyen er egentlig enorme servere som sluker strøm. Derfor er det viktig at datalagring skjer i land som har fornybar energi

Runa Haug Khoury, Bellona
– Å lagre data i «skyen» er et kjent begrep. Men skyen er ikke en sky. Skyen er datasentre, fullpakket med servere som må driftes og kjøles – og dermed krever masse strøm. Derfor skaper de enorme utslipp dersom de drives på kullkraft, sier seniorrådgiver Runa Haug Khoury i Bellona.

Les mer på Bellonas nettsider

Vi i Sircon lar oss stadig overraske over at kommuner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å fremstå som miljøbevisste, outsourcer serverdrift til land der lite eller ingenting av energien som benyttes er fornybar.

Terje Dahlhaug, Sircon
Les mer om hvordan vi kommer frem til disse resultatene:

Hva kategoriserer et nettsted som miljøvennlig?