Er ditt nettsted en miljøversting?

Vår økende databruk medfører en miljørisiko !

En studie utført av Global e-sustainability (GeSI), viser at datatrafikken gjennom datasentrene eksploderer og vil representere 2,3% av de globale klimautslippene i 2020.

Utviklingen med mer effektiv bruk av IKT vil kunne gi betydelige gevinster for miljøet, men det forutsetter at utviklingen ikke baserer seg på energi fra forurensende gass, olje eller kull.

Bare økningen i CO2 utslipp fra elektrisitetsproduksjon, hovedsaklig fra kullfyrte kraftverk har i 2018 vært større enn det årlige utslippet flytrafikken representerer. Les mer her.

Bare den siste tiden har CO2 utslipp fra kullfyrte kraftverk økt mer enn alt årlig utslipp fra den globale flytrafikken.

Forurenser mer enn den globale flytrafikken

Å lagre data i «skyen» er et kjent begrep. Men skyen er ikke en sky. Skyen bare datamaskiner som noen andre eier og som befinner seg i datasentre, fullpakket med servere som må driftes og kjøles – og dermed krever masse strøm. Datasentre skaper enorme utslipp dersom de drives på kullkraft.

Vi i Sircon lar oss stadig overraske over at kommuner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å fremstå som miljøbevisste, outsourcer serverdrift til land der lite eller ingenting av energien som benyttes er fornybar.

Les mer om hvordan vi kommer frem til disse resultatene:

Hva kategoriserer et nettsted som miljøvennlig?