Driftsmeldinger

Du finner driftsmeldinger på forsiden om det er noe aktuelt som foregår. Oppstår DDoS angrep så vil trafikk fra stedene det angripes fra kunne få redusert ytelse.
Dette er kun under angrep. Når angrepet ikke pågår, vil alt være normalt.