Virtuelle 1. mai tog flere steder i landet. Om å vise solidaritet i en vanskelig tid.

Hva gjør man for vise sin solidaritet og samhold når man ikke kan være sammen og vise det på normalt vis?

Alle som ønsker å vise sin solidaritet kan delta eller stille seg under en parole i denne virtuelle 1. mai markeringen. Ingen persondata vil bli registrert. Hensikten med dette virtuelle «1.mai toget», eller støtteerklæringene om du vil, er å kunne vise sin støtte til saken og evt. dele denne i sosiale medier. Med et godt engasjement kan man også vise hvor stor oppslutning de forskjellige parolene har, og at det derigjennom vil bli nyttig informasjon for mange. Her kan du finne lenke til 1. mai markeringen i din region. https://1mai2020.no/

Man ønsker med dette å kunne vise solidaritet og samhold i en tid da mange av arenaene for felleskap er lukket ned.

Kontakt oss gjerne om dere ønsker å markere noe med nettløsninger i disse tider.