Dette blogg-innlegget vil vise deg hvordan du sørger for at din WordPress blir automatisk oppdatert når det kommer nye oppdateringer til WordPress og de innstikkene du har installert.

Først så logger du inn på din cPanel konto og trykker på «Cron Jobs» knappen som vist nedenfor.

cronjob

 

Så velger du «Once per day (0 0 * * *)» fra «Common settings» dropdown menyen og fyller inn følgende i Command feltet.

cd public_html ; /usr/bin/php-cli /usr/bin/wp core update ; /usr/bin/php-cli /usr/bin/wp core update-db ; /usr/bin/php-cli /usr/bin/wp plugin update --all

Da vil du ende opp med følgende oppføring under Current Cron Jobs

wordpress_update

Og det er denne oppføringen som vil automatisk oppdatere din WordPress hver dag.
Den automatiske oppdateringen kan også enkelt fjernes ved å trykke på Delete knappen ved oppdaterings jobben som er satt opp.

Litt mer info til den litt mer erfarne og eventyrlystne brukeren.
Det verktøyet vi bruker er wp-cli og du kan finne mer informasjon hva du kan bruke dette værktøyet til her.