Digital Dugnad i Melhus kommune blir en film om samhold i en tid med adskillelse

Hva gjør man for å føle samhold når man ikke kan være sammen?

– Jo man oppfordrer kommunens innbyggere til å dele små videosnutter fra sin adskilte hverdag og setter dette sammen til en film som alle som vil bidra får være med på.

Hensikten er å gjøre noe sammen i en tid da mange av arenaene for felleskap er lukket ned.

Vi likte dette initiativet og takker Dynamis og Melhus kommune for utfordringen. Håper engasjementet bli stort!

Lykke til!

Minner om noe av det Sircon kan hjelpe med:

  • Webløsninger og digitale verktøy for lærere
  • Webløsninger for virtuelt samarbeid, virtuelle team, gruppevare
  • IT løsninger og backup for kritisk infrastruktur
  • Webportaler med godkjenningsprosesser og smittevern i sikkerhets- og adgangssystemer
  • Webløsninger for digitale dugnader, sosialt samhold og andre velferdsinitiativ