Situasjon: Du skal skrive et nytt innlegg eller en ny informativ side på nettstedet ditt. Hvilken font velger du? Hvilken fontfarge, font-tykkelse og font-stil bør du velge? Det korte svaret på samtlige punkter er «ingen».

Det er ikke alltid like enkelt å presentere innhold på internett, når man må forholde seg til såpass mange formater, regler, nettleser-særheter, bilder, enheter og versjoner, m.m. Heldigvis er det ofte enklere å produsere innhold på korrekt vis, enn på feil vis. Med dagens moderne nettsider trenger du ikke tenke på font-stiler og farger; Nettsiden ordner dette for deg, helt automatisk!

Hjemmesidene på 90-tallet

På 90-tallet var internett fortsatt ferskt. Mange skaffet seg en hjemmeside og begynte å fylle den manuelt med html-koder og <font> tags. Utfordringen var at man måtte gjøre mye manuelt, og gjerne via en tekst-editor eller en wysisyg-editor.

For hver nye paragraf man skrev, måtte man overstyre denne paragrafens font og farge for å unngå nettleserens standard Times New roman. Dette førte kanskje til at mange måtte stille seg spørsmålet etter hver paragraf: «Hvilken font skal jeg sette nå da?».

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Etiam tincd ullamcorper bibendum sapien lobortis interdum.
Quisque vehicula scelerisque rutrum. Sed a sapien metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Det var ikke uvanlig å finne en ny font på hver paragraf, samt en ny tekstfarge (gjerne en uleselig grønn) med enkelte ord uthevet, forstørret og understreket med nok en ny fontfarge. Resultatet var gjerne et vilt sirkus av farger og fonter som riktignok var ganske så utfordrende å komme seg gjennom.

Hvordan bør det være?

Legg merke til hvor rotete artikkelen fremstår på grunn av det korte eksempelet over. Universell utforming forteller mye om korrekt formatering. Det vil f.eks. være fint å benytte tydelig kontrast og forutsigbar plassering og formatering på informasjonen som presenteres. Merk at det inngår svært mye i UU, som ikke nevnes her. Les gjerne mer om Universell utforming

Designmessig vil det dessuten se bra ut om man får en visuell kontinuitet på innholdet, dvs: Lik farge og font overalt, lik mengde luft mellom elementer, samme plassering etc. Enkle anbefalinger er:

Brødtekst: Èn fast font, font-størrelse og font-farge på alle paragrafer
Hovedtitler (h1-h2): Èn fast font, størrelse og farge på alle slike titler
Undertitler (h3-h6): Èn fast font, størrelse og farge på alle slike titler

Merk at tittel-font gjerne kan være forskjellig fra brødtekst-font, bare pass på at alle titler har samme font og formatering.

Moderne nettsider gjør dette for deg

Med et moderne nettsted har du gjerne et verktøy for redigering, f.eks. med CMS som Joomla eller WordPress. Da slipper du å forholde deg til FTP, logger heller rett inn på nettsiden og publiserer innhold fra kontrollpanelet.

I ditt CMS har du gjerne installer et Tema, som sørger for å gi nettsiden din et forutsigbart og flott utseende. Et slikt tema vil gjerne ha en del grunnleggende regler innebygget, nettopp for å stilsette paragrafer, titler, bakgrunnsfarger m.m. helt automatisk. Dvs, tema vil allerede ha satt en font-stil for deg, før du begynner å skrive innhold.

Når du skriver innhold på et nettsted, skal du først og fremst kun fylle på med tekstlig innhold, og definere viktigheten på titler (velge om tittelen er h2-h6). Du trenger ikke velge font, farge eller andre formaterings-alternativer. Alle paragrafer vil dermed se formateringsmessig helt like ut, få like mye luft rundt og ha samme lesbarhet.

Aldri understrek ord i artikler.
Tykk font: Brukes hovedsaklig som label.
Lenker til andre artikler setter du inn der de er relevante og nyttige, f.eks. kan du lese mer om WordPress.