Prisjustering

Varslede justeringer på tjenester og priser.

Kjære kunde, takk for du velger Sircon!

Nok et unormalt, innholdsrikt og spennende år, med krig, inflasjon, komponentmangel og uvanlige høye innkjøpspriser. Midt oppe i dette er vi igang med installasjon av nytt datautstyr og bedret nettverk, bedre redundans og doblet kapasitet for beste brukeropplevelse, sikkerhet og høyeste ytelse. Vi har gjort en rekke forbedringer i våre egne datasentre i Trondheim, nettverk og servere er oppgradert til siste teknologi av høyeste kvalitet. Alle kunder er nå konvertert over til Enterprise SSD lagring. Alle tjenester driftet i Norge på 100% fornybar norsk vannkraft og under norsk jurisdiksjon.

Vi har også gjort grep for å kunne betjene dere som kunder på en bedre og enda mer effektiv måte, nye kundesider, bedre oversikt, automatiske oppdateringer og raskere utvidelser for de som ønsker det.

Datautstyr krever strøm, mye strøm. Vi har nå kjøpt opprinnelsesgaranti på strømmen vi bruker til å drifte tjenestene. De er driftet på 100% fornybar energi. En slik opprinnelsesgaranti gjør strømmen litt dyrere, men sikrer deg og dine kunder at ditt nettsted er driftet på 100% fornybar energi.

For det meste er datautstyr og programvare vi kjøper priset i US Dollar. Vi ser at US Dollar svinger mye, men prisjusteringen vil trolig bli mindre enn hva som gjenspeiles i dollarkursen. Noen priser reduseres også, andre tjenester vil få utvidet kapasitet. Maksimalt vil uansett prisjusteringen ikke overstige gjeldende prisindeks valutajustert.

Flere av våre viktigste underleverandører, som cPanel og VMWare endrer sine betingelser, noe som gjør at vi her må øke prisene noe. cPanel øker sine priser nok en gang, noe som gjør at de som har en egen cPanel server hos oss med mange kontoer vil oppleve noe mer prisstigning enn bare indeksregulering. Slik inflasjonsbildet i USA kan se ut vil man forvente noe økte priser fremover.

Av hensyn til det ovennevnte kan vi forsikre deg om at vi har gjort alt hva vi kan for å holde prisjusteringen til et minimum. Våre nye priser er gjeldende fra faktura utstedt etter 01.10.2022 og du finner da oppdaterte priser på nettsidene våre.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til prisjusteringen eller våre tjenester, ta kontakt med oss via kontaktskjema eller på epost: support@sircon.no

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet i årene som kommer, og kan forsikre deg om at vår største forpliktelse er å yte tjenester av aller beste kvalitet til høyeste verdi for pengene.

Med vennlig hilsen!

Terje Dahlhaug
Daglig leder 
Sircon Norge AS

Les mer om oss her.