Hvordan unngå at løsepengevirus setter virksomheten ute av spill?

Verdien av å ha backup av viktige data utenfor eget nett blir ofte undervurdert, men om man får løsepengevirus spredt i sitt eget nettverk skjønner man hvor viktig dataene vi trenger hver dag er. For mange organisasjoner er backup av data viktigere enn andre typer forsikringer.

Om det forsvinner et skrivebord eller en kopimaskin får det små konsekvenser, men om alle dataløsninger forsvinner eller gjøres utilgjengelige stopper hele forretningen opp. Ikke engang hjemmekontoret er uberørt.

Kryptert backup lagret utenfor egne lokaler er den eneste forsikringen mot tap av viktige data.

Svaret er enkelt, skaff deg et backuphotell utenfor ditt eget nett, og helst utenfor ditt eget hus. Backup kryptert i Weeam eller annen programvare flyttes med (SFTP) av et script (ingen proprietær programvare som du ikke vet hva driver med trengs) som går på en frittstående datamaskin. Weeam eller annen programvare kan evt. trigge dette scriptet fra Weeam, men det tryggeste er nok at dette går helt uavhengig på schedule. Denne maskinen (med backup-script) er taus hvis alt går fint, men varsler på epost hvis backup feiler.
Sørg for å ha alle andre tjenester blokkert på disse backup-volumene, samt at kun autorisert IP-adresse får tilgang til eiers volum på backuphotellet.

Sircon Backuphotell, dine driftskritiske backupdata trygt lagret under norsk jurisdiksjon: