Smittevern og registrering av fremmøtte under pandemien

Helsemyndighetene har nå kommet med krav om å registrere deltakere og besøkende for å lette smittesporing. Sircon har en løsning som kan gjøre smittevern enkelt, både for deltager og arrangør

Kravet om smittesporing byr på flere utfordringer:

Alle som skal se på arrangement, eller ta del i det må registreres. Dette for å effektivisere og forenkle smittesporing. Det totale antall på et anlegg skal ikke overstige 200 personer, spillere, trenere, publikum m.m. inkludert.

Oppdages det at syke, eller personer med symptomer har vært, eller er på banen, skal arrangements-ansvarlig varsles umiddelbart.
Det skal så iverksettes smittesporing, der navn og kontaktinfo på de gjeldende vil være av avgjørende betydning for å lette arbeidet.
Å opprettholde smittevern på denne måten, er helt essensielt for å kunne danne arrangement.

Her kan vårt adgangssystem gjøre denne prosessen enklere. Sircon Sesam er enkelt å ta i bruk, og gjør en viktig jobb hvis det skulle bli behov for å kontakte grupper som har vært tilstede på arrangementer. Ved bruk av Sircon sesam kan man enkelt finne ut hvem som var tilstede på arrangementet til ethvert tidspunkt og hvordan de kan kontaktes på en oversiktlig og effektiv måte.

Sircon Sesam gir enklere og raskere registrering ved arrangement. Registrering av fremmøtte gir bedre oversikt og er med på å begrense smittespredning. Appen gjør det enkelt å registrere seg ved gjentagende besøk.

Slik fungerer vår løsning for smittevern og smittesporing:

Registrering er kun nødvendig første gang man besøker anlegget

Som besøkende registrerer du deg selv med mobil eller pc hjemmefra eller ved oppmøte, man registrerer, navn, mobil, evt. klubbtilhørighet og epost om ønskelig.

Eksempel på registreringsskjema: https://csk.no/registrer/

Hvis man registrerer seg med e-postadresse, vil man få tildelt en bruker i appen Sircon Sesam. Dermed slipper du å registrere deg på nytt hver gang du skal på anlegget.

Sircon Sesam er en app som du gratis kan laste ned og vil gjøre det enklere og raskere å registrere ditt neste besøk. Appen er personlig og  innskriving på arrangement gjøres enkelt via knapp i Appen. Lenke til appen kommer i eposten som vil bli sendt om du registrerer din e-postadresse.

Spesialtilbud til kulturen og breddeidretten og supertilbud til hele kretser eller festivaler

Sircon Sesam gjør registreringen enklere for de som frekventerer flere anlegg ukentlig eller daglig. Du registrerer deg 1. gang på anlegget og siden vil du kunne melde din ankost ved å trykke på symbolet for det anlegget du er på besøk hos. Enklere kan det ikke gjøres. Men vi tror også at om fremmøtte registreringen skal bli noe helsemyndighetene vil få nytte av, må ikke dette bli for byråkratisk eller tungvint for klubber og kretser.

Spesialpris klubber: 50% rabatt
Spesialpris, alle klubber i kretsen: 75% rabatt
Festivaler, alle arrangement i 2020: 100% rabatt

Ved ankomst oppfordres man til å la seg registrere.

Ved ankomst kan man oppfordres på skjerm til å la seg registrere. Er du allerede registrert og har appen lastet ned vil du finne navnet på banen/anlegget i appen. Du trykker da bare på knappen i appen for å registrere din ankomst.

Ved anlegget dukker adgangs-punkter du er registrert for opp i Appen, og skjermen vil ønske velkommen med navn. Skjermen kan også opplyse om reglene for smittevern.

Hvis man frekventerer flere anlegg i nærområdet, minner vi om at alle anlegg man er registrert for, vil man kunne annonsere sin ankomst ved et klikk: Supert for Kretser, Serier, Cuper og Camps, der man gjerne ankommer samme anlegg gjentatte ganger utover sesongen.

Neste gang man skal besøke anlegget kan man bare trykke en knapp i Appen for å bli registrert, og all info om besøkende logges automatisk, navn, epost og tlf, samt tidspunkt. Spesielt smart om man deltar på en Cup eller MiniCup, og må registreres flere ganger på forskjellige arenaer.

Enkelt for deg, for oss og alle de som har ansvar for smittesporing.

Takk for at du deltar i denne dugnaden!

Sircon Sesam er en skybasert adgangskontroll og effektiviserer administrasjon og kontroll av tilganger uansett hvilke anlegg du har ansvar for. Les mer om Sircon Sesam her: SirconSesam.

Hos Sircon er alle tjenester driftet på 100% fornybar energi. Ta gjerne en miljøsjekk på ditt eget nettsted.