Smittesporing og smittevern for breddeidretten.

Oslo og Bergen går nå inn i en periode med strengere tiltak for smittevern. Vi har tidligere sett verdien av effektiv smittesporing, og hvor viktig dette er for å forebygge smitte.
Sircon har utviklet en løsning for effektiv smittesporing og adgangskontroll på hvilket som helst anlegg, eller arena.

Tidligere i sommer fikk vi forespørsler fra lokale kunder, om en løsning på smittesporing for breddeidretten og på arrangement. Vi har nå hjulpet flere klubber over hele landet med å holde kontroll på smitteporing, samt forenklet adgangskontrollen til klubber, slik at man vet hvilke personer som har tilgang hvor. Innen lag og foreninger har man ofte mange personer med ansvar i løpet av et år og koder, brikker, og kort kan stadig komme på avveie. Dette er hverken bra for sikkerheten, smittevern, eller generell kontroll på anlegget.

Vi presenterer Sircon Sesam appen.

smittesporing breddeidretten, sircon sesam

Som man ser i illustrasjonen over, vil hver enkeltperson få tilgang til de klubbene man registrerer seg hos, for å effektivt kunne loggføre tilstedeværelse med et enkelt klikk.
Hvert klikk loggføres med nødvendig personalia for smittesporing, all denne dataen lagres i Norge, og under norsk personvern. Å hente ut komplette lister over hvilke personer som var tilstede på en gitt dato blir derfor en meget enkelt, da slike lister finnes i digital form som administrator.
Her kan man enkelt differensiere hva som er en dør, og hva som er et registreringspunkt for fremmøtte. Hver individuelle bruker vil kun se de adgangspunktene de har tilgang på.
I eksempelet over, har Melhus IL kun registreringspunkt, men hadde dette vært brukeren til en ansatt, kunne man også sett de dørene som kan åpnes, på samme måte.

Administratorpanel

administrasjonspanel for adgangskontroll

Som administrator av Sircon Sesam, vil du kunne utfylle alle krav som stilles til smittesporing i breddeidretten. Her ser du en komplett adgangslogg på alle dine dører, eller registreringspunkt. Om det skal hentes ut lister av besøkende på ditt anlegg, er det bare å logge inn, hente disse, og sende det til den rettmessige mottakeren.

Fra adminpanelet kan man også åpne alle dørene på lokalet sitt, fra hvor som helst i verden.

Adgangspunktet for smittesporing

Selve adgangspunktet, eller registreringspunktet, styres av en Raspberry Pi4. Dette er en liten datamaskin på størrelse med en mobiltelefon. Datamaskinen er avhengig av strøm og internett, enten det er trådløst, eller kablet nett. Dette er generisk, altså at det kan kjøpes hos hvilken som helst elektronikkforhandler, for rundt 700,- NOK.

Eksempel på hvordan dette brukes som smittesporing i breddeidretten.

  1. Alle som skal besøke anlegget varsles via klubbsidene deres, og ved fysiske varsler rundt inngangspartiet. Dette kan se slik ut.
varsel om smittesporing

2. Ved stort antall besøkende trenger man en effektiv måte å gi ut tilganger på. Man oppretter derfor et registreningsskjema på nettsiden, som automatisk gir de registrerte brukere i appen, og tilgang til registreringspunktene. Første gang man registrerer seg er det ikke nødvendig å bruke appen. Dette kan se slik ut.

Registrering smittesporing breddeidretten

3. Etter at Raspberry Pi har fått strøm og nett, legger man til døren, eller registreringspunktet i appen vår, og kan deretter starte å registrere fremmøtte på en effektiv måte.
Skal man bruke dette som adgangspunkt må man koble en strømledning mellom relee i Rasberry Pi, og en elektrisk lås.

Man kan også koble til en skjerm om ønskelig, her kan man lagen en velkomstmelding til besøkende. Det trengs kun en ordinær hdmi-kabel. Se illustrasjonen under.

Noen klubber som allerede bruker løsningen.

Charlottenlund sportsklubb – 6.000 Registrerte

Utleira IL – 4.500 Registrerte

Bøler IF – over 2.000 Registrerte

Melhus IL – 4.400 Registrerte