Hva er et EMP sikret datasenter?

Et EMP (elektromagnetisk puls) sikret datasenter er designet for å beskytte mot virkningene av en EMP-hendelse, som kan forårsake omfattende skade på elektroniske systemer.

En EMP er et utbrudd av elektromagnetisk energi som kan være forårsaket av en atomeksplosjon, solstråling eller annen naturlig eller menneskeskapt hendelse. EMP kan forårsake skade på eller ødeleggelse av elektroniske enheter, strømnett og annen infrastruktur, og potensielt forårsake omfattende forstyrrelser i kommunikasjon, transport og andre kritiske systemer. Et EMP-sikret datasenter er bygget for å tåle effekten av en EMP og for å holde dataene og systemene i datasenteret trygge, slik at organisasjoner kan fortsette å operere i tilfelle en EMP-hendelse.