Outsourcet til utlandet, men for ikke lenge siden sa de samme politikerne: «Ut-flagging er en trussel for velferdsstaten», – det er det ennå!

Noen ganger blir vi spurt hvorfor vi ikke outsourcer drift, webutviklingsoppgaver eller programmering til billige og lavtlønnede arbeidere i utlandet:

Vi ser ikke verdien for våre kunder hverken moralsk eller økonomisk ved å drifte serverne hos utenlandske tilbydere der lønningene, strømmen og linjeleien er lavere kun for å spare småkroner som potensielt vil koste samvittigheten dyrt i ettertid. De fleste av disse leverer tjenester til Norske bedrifter på skitten radioaktiv kullfyrt energi der de fleste er totalt uvitende om hvor energien som drifter deres viktigste ansikt utad kommer fra.

Vi elsker konkurranse, men da bør den skje på like vilkår. Her betaler vi for velferdsgoder med avgifter og skatter. For sykefravær, arbeidstakerrettigheter som HMS, oppsigelsesvern, barnehager, tjenestepensjon, forsikringer, miljøavgifter. Hvilke av disse rettighetene har en kinesisk, indisk eller filippinsk arbeidstaker? Hvis man tar disse forhold i betrakning konkurrerer vi lett med disse nasjonene. Ta kontakt for tilbud her.

Vi mener at jo bedre kontroll en leverandør som oss har på hele leveransen, jo bedre totalkvalitet kan man holde på de tjenestene kundene etterspør. Vi kan ta ansvar og være istand til å løse de oppgaver eller de problemer som skulle oppstå. Om en kunde trenger egen eller optimalisert hardware til spesielle oppgaver, kan vi drifte eller anskaffe dette og ellers tilpasse servere og nettverk etter kundens behov.

Kortere avstand og norsk språk

Kortere avstand gir raskere respons, ved å ha serveren f.eks. i USA kan man kan få opp mot 0,4 sekunders forsinkelse på hver forespørsel. Dette kan bety mye om du har masse grafikk eller en avansert nettside. Her er en artikkel som gir deg tips til hvordan du kan sjekke hastigheten på din nettside.

Et effektivt samarbeide krever også god kommunikasjon. Hos Sircon snakker og skriver alle norsk.

Skal du satse seriøst og få mest mulig glede av samarbeidet med en webleverandør, bør både fysisk plassering og kundesupport tas med i vurderingen.

Mer miljøvennlig serverdrift

I våre datasenter er all drift basert på 100% fornybar energi, nemlig norsk vannkraft. Vi vet at idag står flytrafikken i verden for 2% av verdens klimautslipp, men om kort tid forventes det at datasentrene passerer flytrafikkens klimautslipp! Det er derfor på høy tid å tenke over hvilke konsekvenser datatjenester og serverdrift har for miljøet.

De rimeligste leverandørene i utlandet drifter gjerne serverne på strøm som kommer fra fossilfyrte kraftverk der CO2 utslippene er mange ganger høyere enn her hjemme.

Lave lønninger

Ingen har vel 100% god samvittighet ved å utnytte billig arbeidskraft, men slik vi ser utviklingen på fagområdet samt AI og automatisering, så vil incentivene her for å utnytte billig arbeidskraft bli mindre interessant for alle parter fremover.

Vi ser ingen praktiske eller betydelige økonomiske fordeler med å bruke utviklere i India, Filippinene eller andre lavkostland.

Dynamisk webutvikling

Vi ønsker å gjøre ditt nettsted til en robot som arbeider 24/7/365 for deg. Samt å levere nyttige løsninger med effektive grensesnitt slik at dere kan oppleve at vi produserer noe som gjør arbeidsdagen enklere og smartere for din organisasjon. Dette krever ofte vilje og mulighet til raske endringer og eksperimentering for å finne en optimal løsning. Når eksterne utviklerne sitter tusenvis av kilometer unna og i en annen tidssone blir ikke dette effektivt hverken med tanke på kommunikasjon eller fremdrift.

Enklere og mer effektiv

Vi utvikler utvidelser til WordPress som moduler eller komponenter som gjenbrukes for å redusere utviklingskostnaden for våre kunder. Å gjenbruke kode er noe av det som gjør at vi kan levere webløsninger og nettsteder til de lave prisene vi gjør. Vi ser at en del av de løsningene vi nå produserer, kan vi levere betydelig billigere enn tidligere grunnet gjenbruk av kode. Om vi hadde valgt å outsource utvikling og programmering ville vi ikke hatt samme muligheten til å utnytte dette.

Vi supporterer de løsningene vi leverer

Daglige oppdateringer og hyppige endringer gjør at vi ofte må forholde oss til nye versjoner av serverprogramvare. Om vi skal kunne supportere og raskt tilpasse koden i webløsningene til nye systemer, er det viktig at vi er herre over koden selv. Endringer kan gjøres raskt, og man slipper nedetiden og ventingen som da vil være konsekvensen av å outsource utvikling eller programmering.

Vi liker det vi driver med

Dette er kanskje den viktigste årsaken til at vi ikke velger å outsource, men også grunnen til at vi kan gjøre en god jobb. Man kan bare bli god på noe man liker å drive med. Vi elsker å løse problemer for kunder, lage nyttige, effektive og gode webløsninger. Hvorfor skulle vi ønske å outsource den morsomste delen av jobben 😉