Adgangskontroll og adgangsbegrensning i treningssentre etter åpning 15. juni

Mandag 15. juni 2020 åpner treningssentrene i Norge igjen. Det er innført strenge smittevernregler, og for å kunne overholde disse har vi i Sircon fått i oppgave å utvikle webportal og app for at driverne av de aktuelle sentrene skal kunne ha kontroll med dette. Den største utfordringen har vært å kunne kontrollere adgangsbegrensning og antall personer på senteret til enhver tid. Treningssenterkjeden som har betrodd oss oppgaven heter Fitnesspoint Group AS.

Jeg skjønner ikke hvordan andre treningssenterkjeder klarer å ha ansvarlig kontroll og klarer å rydde i det økonomiske rotet som har oppstått etter korona. Med vårt datasystem og app. som er utviklet i sin helhet i Trondheim av Sircon Norge AS blir utfordringene løst på beste måte.

Per Arne Troset, CEO, Fitnesspoint Group AS

For å få adgang til et Fitnesspoint treningssenter skal man nå bruke Appen Fitnesspoint på smarttelefonen for å åpne døra. Appen lastes ned fra Google Play (Android) eller Apple App Store (iOS).

Appen er enkel å bruke. Du laster den ned og starter den opp. Du blir i Appen bedt om å legge inn ditt Fitnesspoint brukernavn og ditt passord. Er du betalende medlem og riktig brukernavn og passord er skrevet inn vil Appen liste opp dører i nærheten du har tilgang til å åpne. Trykk på lås-symbolet til høyre for navnet på døren i Appen for å åpne døren. Man må bekrefte at man tar hensyn til gjeldende smittevernregler før døren vil åpnes.  Ved symbolet for døren vises hvor mange samtidige besøkende det er på senteret, samt hvor mange som tillates samtidig på senteret.

Hvis maks antall samtidige besøkende overskrides vil ikke døren åpne seg. Siden sentrene har begrenset antall samtidig besøkende. Vil man gjerne sjekke hvor mange som befinner seg på senteret før man drar, dette for å unngå å bli avvist i døra. På senterets hjemmeside vil medlemmene finne antall besøkende, samt maks antall samtidige besøkende det aktuelle senteret tillater. Det er akkurat dette som gjør adgangsbegrensning effektivt, og enkelt å kontrollere.

Vi takker for oppdraget og ønsker alle God Trening!

Fitnesspoint treningssenter – https://fitnesspoint.no/

Vi i Sircon Norge AS har også utviklet en app som baserer seg på mye av den samme teknologien.
Appen heter Sircon Sesam, og er en skybasert adgangskontroll, som lar deg åpne, lukke, og delegere tilgang til dører, direkte fra telefonen.
Les mer om Sircon Sesam her