Betalingsproblemer grunnet Korona «Lock Down»

Dette er en vanskelig tid for flere av våre kunder, dere som også vi er avhengige av, der forretningen er pålagt stenging eller de som får følgeproblemer av dette. Takker for meldinger om betalingsstopp og problemer vedr. Korona lock-down slik at vi alle kan forberede oss og stå i dette sammen. Lock-down vil føre til likviditetsproblemer for noen, disse har vår største medfølelse. Våre automatiske purrerutiner vil gå på autopilot, men ingen vil sendes til rettslig inkasso eller bli suspendert i perioden fram til 1. mai (vil utsettes ved behov) Trenger du en egen avtale kan du kontakte oss.

Vi i Sircon har tatt nødvendige grep tidlig, og kan berolige med at våre 2 datasentre vil være i kontinuerlig drift i løpet av denne vanskelige perioden. Vakttelefon og vårt supportteam vil også være tilgjengelige. Ansattes og kunders helse er vår høyeste prioritet. Dette betyr at alle kunder kan stole på vår medfølelse og våre ansatte er i hjemmekontor om de trenger. Avtalte besøk på vårt firmakontor vil derfor bli gjort kun med daglig leder tilstede.

Vi har gode kommunikasjonsverktøy, og må det holdes fysiske møter vil derfor kun daglig leder normalt delta.

Vi oppfordrer til at møter holdes digitalt.

Minner om noe av det Sircon kan hjelpe med:

  • Webløsninger og digitale verktøy for lærere
  • Webløsninger for virtuelt samarbeid, virtuelle team, gruppevare
  • IT løsninger og backup for kritisk infrastruktur
  • Webportaler med godkjenningsprosesser og smittevern i sikkerhets- og adgangssystemer
  • Webløsninger for digitale dugnader, sosialt samhold og andre velferdsinitiativ

Med beste ønsker til dere dette gjelder i en vanskelig tid, – fra oss alle!